Brugere

Brugere er grupper af personer, der til deres arbejde eller private brug får adgang til en institutions samlinger. OAIS modellen arbejder med begrebet Designated Community (udpegede brugergrupper), hvilket dækker over bevaringsinstitutionens specifikke målgrupper, fx forskere inden for speciel gren af naturvidenskaben eller almindelige borgere.