Bit

Bit er den mindste informationsenhed i et binært system, dvs. at det kan være en af to muligheder, nemlig 1 eller 0. Ethvert digitalt materiale består i bits, samlet i bytes, og hele samlingen af bytes udgør så en fil.

Bit bruges som et udtryk for lagringskapacitet , altså hvor mange bits en fil består af.

Se mere om bit i artiklen om digitale materialer.