Bevaringsformat

Bevaringsformater er de filformater, man vælger at anvende til langtidsbevaring. Bevaringsformater udvælges normalt efter holdbarhed – de skal være stabile, så man begrænser omkostningerne til den logiske bevaring – og efter, hvor udbredte de er, så omkostningerne til udvikling af bevaringsværktøj også begrænses.

Eksempler på bevaringsformater er TIFF, MP3, MPEG-2, Unicode og XML.

Læs en længere beskrivelse af formater i artiklen ‘Hvilke filformater egner sig bedst til langtidsbevaring?