Backup

Backup-processen har til formål at sikre mod tab af data ved at skabe en sikkerhedskopi af de originale data og lagre dem på et separat medie. Det kan være nødvendigt at tage backup ofte for at mindske risikoen for datatab. Backup’ens integritet bør testes for at sikre, at man ved behov for genskabelse af data har en brugbar kopi.

Læs i artiklen om bitbevaring, hvorfor backup ikke er nok, når man arbejder med langtidsbevaring.