Arkivloven

Arkivloven er det overordnede regelgrundlag for arkivvæsenet i Danmark.

Arkivloven regulerer de offentlige arkivers arbejde, herunder statslige myndigheders aflevering til offentligt arkiv og brugeres adgang til materiale, under hensyn til tilgængelighedsfrister.

Læs mere om arkivloven i artiklen om lovgivning.

Se arkivloven her – lovbekendtgørelse nr. 1050 af 17. december 2002, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 563 af 24. juni 2005 og lov nr. 532 af 6. juni i 2007.