ABM

Fast forkortelse, benyttes i kulturverdenen for “Arkiver, Biblioteker og Museer”.
En tilsvarende forkortelse findes på engelsk, “ALM” (Archives, Libraries, Museums)