Open Planets Foundation

Udfordringerne ved langtidsbevaring af digitale data er i dag meget store. Nogle vil endog mene uoverskuelige. I dag estimerer eksperter, at der eksisterer over 100 GB data for hver enkelt verdensborger. Dette inkluderer alt fra forskningsdata til familie-billeder. Da mængden af data forventes fordoblet hver 18. måned, vil det medføre en betydelig økonomisk, intellektuel og kulturmæssig risiko, hvis man ikke i tide adresserer udfordringerne ved langtidsbevaring af digitale data.

Der er ingen institution, som alene kan adressere denne risiko. Med udgangspunkt i det netop afsluttede EU-forskningsprojekt Planets, www.planets-project.eu, vil det nye non-profit konsortium Open Planets Foundation (OPF), www.openplanetsfoundation.org, søge at mindske denne risiko ved en fælles, international indsats.

De danske kulturinstitutioner Det Kongelige Bibliotek1, Statens Arkiver og Statsbiblioteket1 har sammen med andre fremtrædende institutioner i Europa og USA været med til at grundlægge OPF. Blandt de øvrige grundlæggere kan nævnes British Library, Det Kongelige Bibliotek i Holland, Nationalarkivet i Holland, Det østrigske Nationalbibliotek, Stanford University i USA samt Microsoft Research. Det vil sige et konsortium, der bredt repræsenterer biblioteker, arkiver, universiteter og kommercielle virksomheder.

Mellem 2006 og 2010 har Planets-projektet, med deltagelse af blandt andre Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket, skabt opmærksomhed om de store udfordringer ved langtidsbevaring af digitale data. Samtidigt har Planets-projektet med succes leveret praktisk anvendelige, digitale bevaringsværktøjer, som kan støtte bevaringsinstitutioner i en vurdering af deres behov for digital langtidsbevaring.

Dannelsen af OPF er derfor en naturlig fortsættelse af dette succesfulde europæiske projekt, som på international plan vil samarbejde omkring sikring af nutidens digitale data for fremtidens generationer.

Se mere på hjemmesiden www.openplanetsfoundation.org


1. Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek fusionerede pr. 1. januar 2017. Med afdeling i hhv. Aarhus og København er institutionerne nu samlet under navnet: Det Kgl. Bibliotek. Da Det Kgl. Bibliotek var to adskilte institutioner under udgivelsen af denne side, er teksten beholdt uændret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi gør opmærksom på, at Digitalbevaring.dk frasiger sig ethvert ansvar for indholdet af offentlige kommentarer. Vi gør samtidig opmærksom på, at Digitalbevaring.dk forbeholder sig retten til at publicere, slette og redigere kommentarer på hjemmesiden samt opbevare navn, e-mail og ip-adresse på kommentarskrivere. Hvis du ønsker din kommentar og tilhørende brugeroplysninger slettet, bedes du kontakte os.