Opdaterede bevaringspolitikker- og strategier!

Det strategiske grundlag for digital bevaring bør revideres jævnlig, så de altid er tidssvarende og tager højde for de udfordringer, man står overfor. De tre institutioner bag digitalbevaring.dk har alle publiceret deres reviderede strategier for digital bevaring. Statsbiblioteket1 og Det Kongelige Bibliotek1 har derudover også revideret deres bevaringspolitikker. Alle de reviderede dokumenter kan læses online.

Find Rigsarkivets opdaterede strategi her.

Find Det Kongelige Biblioteks opdaterede politik og strategi her.

Find Statsbibliotekets opdaterede politik her og strategi her.

En nærmere beskrivelse af, hvordan man laver en bevaringspolitik og -strategi, og hvad de skal indeholde, kan læses i artiklen Hvordan laver man en bevaringspolitik og -strategi?

 

PreservationPlan_Bevaringsplan_DigitalPreservation

 

 


1. Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek fusionerede pr. 1. januar 2017. Med afdeling i hhv. Aarhus og København er institutionerne nu samlet under navnet: Det Kgl. Bibliotek. Da Det Kgl. Bibliotek var to adskilte institutioner under udgivelsen af denne side, er teksten beholdt uændret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi gør opmærksom på, at Digitalbevaring.dk frasiger sig ethvert ansvar for indholdet af offentlige kommentarer. Vi gør samtidig opmærksom på, at Digitalbevaring.dk forbeholder sig retten til at publicere, slette og redigere kommentarer på hjemmesiden samt opbevare navn, e-mail og ip-adresse på kommentarskrivere. Hvis du ønsker din kommentar og tilhørende brugeroplysninger slettet, bedes du kontakte os.