Statsbiblioteket/Det Kgl. Bibliotek – Aarhus

Statsbiblioteket (nu: Det Kgl. Bibliotek – Aarhus1) er en offentlig institution under Kulturministeriet. Ud over at anskaffe og udlåne fysiske og elektroniske materialer er vi en kulturarvsinstitution, hvilket blandt andet betyder, at vi har ansvaret for Danmarks audiovisuelle kulturarv samt aviser. Vi deltager i såvel nationale som internationale udviklingsprojekter om digital bevaring, kulturformidling, digitalisering, it-infrastruktur mm.

Digital bevaring

Med Statsbibliotekets deltagelse i internationale projekter om digital bevaring er vi stærkt profileret inden for området. Vores viden om og erfaringer med digital bevaring stammer bl.a. fra de nu afsluttede EU-projekter Planets, DPE (Digital Preservation Europe, sitet er nedlagt og linket går derfor i stedet til InternetArchive’s arkiverede udgave) og SCAPE. Statsbiblioteket er også medlem af Open Preservation Foundation (OPF), hvor vi har plads i bestyrelsen.

Biblioteket indgår i netarkivet.dk, hvor vi sammen med Det Kongelige Bibliotek indsamler det danske internet regelmæssigt og bevarer det for eftertiden (læs mere på netarkivet.dk).

Digitalisering

Statsbiblioteket har en stor samling af analoge, audiovisuelle medier som fx spolebånd, voksvalser, videobånd og plader. Derfor laver vi selv nogle former for digitalisering, dels for at bevare lyd og billede fra en række medier, som er ved at uddø, og dels for at lette tilgængeliggørelsen af disse. Statsbiblioteket er medlem af IASA (International Association of Sound and Audiovisual Archives).

Statsbibliotekets opgaver

Statsbiblioteket skaber adgang til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og tilgængeliggøre kulturarven.

Som nationalbibliotek indsamler, bevarer og tilgængeliggør Statsbiblioteket danske aviser og audiovisuelle medier, danske internetsider samt danske bøger og tidsskrifter.

Som universitetsbibliotek for Aarhus Universitet udvikler og leverer Statsbiblioteket service, som understøtter universitetets strategi for forskning, uddannelse og videnspredning.

Som overcentral for de danske folkebiblioteker udvikler og leverer Statsbiblioteket ydelser, som supplerer folkebibliotekernes servicetilbud til borgerne. Statsbiblioteket fungerer som centralt depotbibliotek og lånecenter samt understøtter betjeningen af etniske minoriteter og indvandrere.

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier.

Læs mere om Statsbiblioteket på statsbiblioteket.dk.


1. Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek fusionerede pr. 1. januar 2017. Med afdeling i hhv. Aarhus og København er institutionerne nu samlet under navnet: Det Kgl. Bibliotek. Da Det Kgl. Bibliotek var to adskilte institutioner under udgivelsen af denne side, er teksten beholdt uændret.