Rigsarkivet

Rigsarkivet er en institution under Kulturministeriet, hvis formål er at indsamle og opbevare historiske kilder og at stille dem til rådighed for offentligheden. Samlingerne dokumenterer i ord og billeder vores fælles historie, det danske demokratis og retsvæsens udvikling, store begivenheder og personligheder der har haft historisk betydning, konger og dronninger og helt almindelige danskeres liv og levned gennem tiderne.

Alle kan bruge arkiverne og blive klogere på Danmarks historie.

Digital bevaring og digitalisering på Rigsarkivet

Rigsarkivet er en erfaren spiller inden for både digital bevaring og digitalisering. Arkivet har modtaget digitalt skabte materialer siden 1970’erne og digitaliseret kilometervis af arkivalier, hvoraf store dele er frit tilgængelige online på Arkivalier Online.

Rigsarkivet deltager aktivt i forskellige internationale projekter bl.a. 4C projektet om økonomien ved digital bevaring og E-ARK projektet om fælles standarder til digital arkivering i Europa. Derudover er Rigsarkivet medlem af bl.a. Open Preservation Foundation, DLM Forum og Archives Portal Europe (APEx).

Strategien for bevaring er offentlig tilgængelig på Rigsarkivets hjemmeside.

Læs mere om Rigsarkivet på www.sa.dk.