Det Kongelige Bibliotek/Det Kgl. Bibliotek – København

Det Kongelige Bibliotek (nu: Det Kgl. Bibliotek – København1) er Danmarks nationalbibliotek og universitetsbibliotek for Københavns Universitet. Bibliotekets målsætning er at give den bedst mulige adgang til samlingerne på nutidens vilkår til gavn for forskning, studier og oplevelser, samtidig med at samlingerne bevares, sikres og overleveres til eftertiden.

Som nationalbibliotek forvalter institutionen den nationale kulturarv af både dansk og udenlandsk oprindelse i form af udgivne værker (bøger, tidsskrifter, aviser, småtryk, spil*), håndskrifter, arkivalier, kort, billeder, fotografier og musikalier i konventionel eller digital form. I samarbejde med Statsbiblioteket er Det Kongelige Bibliotek også ansvarlig for indsamlingen og bevaringen af den danske del af Internettet (se netarkivet.dk).

Som nationalbibliotek udfører institutionen forskning inden for nationalbibliotekets opgaver, funktioner, fag og samlinger og deltager derfor også løbende i forskningsprojekter, hvor digital bevaring indgår.

Det Kongelige Bibliotek er medlem af konsortiet Open Preservation Foundation (OPF) (se http://openpreservation.org/) ligesom Netarkivet er medlem af International Internet Preservation Consortium (IIPC) (se http://netpreserve.org).

Som universitetsbibliotek er institutionen hovedbibliotek for Københavns Universitet og leverer faglig og videnskabelig biblioteksservice på højeste niveau til støtte for uddannelse og forskning. Herudover stiller det informationsressourcer til rådighed for offentligheden, herunder erhvervslivet og den offentlige sektor.

Mere information på www.kb.dk.

*Læs også Computerspil er kulturarv af Jakob Moesgaard


1. Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek fusionerede pr. 1. januar 2017. Med afdeling i hhv. Aarhus og København er institutionerne nu samlet under navnet: Det Kgl. Bibliotek. Da Det Kgl. Bibliotek var to adskilte institutioner under udgivelsen af denne side, er teksten beholdt uændret.