FAQ

“Frequently Asked Questions” – FAQ. Her finder du svarene på ofte stillede spørgsmål om digitalisering og digital bevaring.


 

Vi digitaliserer på vores institution – er det ikke en form for digital bevaring?

Digitalisering er ikke det samme som digital bevaring. Når man digitaliserer, laver man en digital kopi af analogt materiale og lagrer den digitale fil, men dermed er informationen ikke automatisk bevaret. Digital bevaring kræver, at man løbende gennemfører en række aktiviteter, som du kan læse meget mere om her på siden. Men digital bevaring forudsætter ikke nødvendigvis digitalisering, da man også har samlinger, der er ”født digitalt” som fx digitale billeder eller en email-korrespondance.

Hvor digitalisering handler om selve processen med at få lavet et digitalt aftryk af en fysisk samling, handler digital bevaring om at sikre, at det digitale aftryk bevares bedst muligt, så senere generationer også kan få glæde af den.

Hvordan kan jeg følge udviklingen inden for digitalisering og digital bevaring?

Her på hjemmesiden informeres om både national og international udvikling inden for de to emner. Du kan følge nyheder og begivenheder på digitalbevaring.dk via RSS-feed (ikonet ), eller du kan på forsiden af hjemmesiden tilmelde dig vores nyhedsbrev, som udkommer månedligt.

Der er mange internationale netværk, projekter og sammenslutninger med nyhedsbreve og nyhedslister, fx:

Kan man uddanne sig i digitalisering og digital bevaring i Danmark?

Der findes ikke en egentlig uddannelse i hverken digitalisering eller digital bevaring i Danmark. Men der er dog mere og mere fokus på de to emner, og der bliver løbende flere i Danmark, som har digitalisering og bevaring af digitale data som primært arbejdsområde.

Aalborg Universitet udbyder sammen med Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) en Master i Informationsforvaltning & Records Management, der berører mange aspekter af arbejdet med digital bevaring. Mere information om denne uddannelse kan findes her.

Derudover udbydes med jævne mellemrum kurser i specifikke digitaliseringsemner hos fx LFF og ODA, og der udbydes mange kurser og workshops mv. i både digitalisering og digital bevaring internationalt. Digitalbevaring.dk vil så vidt muligt relevante kurser, workshops og konferencer under Begivenheder.

Hvad er de gyldne regler for digitalisering?

  • Sørg for, at originalmedierne samt digitaliseringsudstyr er akklimatiseret og rengjort mest muligt inden digitaliseringen.
  • Start med et testforløb, hvor forskellige teknikker, opløsninger mv. afprøves, som grundlag for digitaliseringen. Herved kan man også lettere estimere tidsforbruget til digitalisering af hele samlingen.
  • Hav både tid og ressourcer nok til at gennemføre en fuldstændig digitalisering, så I ikke ender med en delvist digitaliseret samling.
  • Brug en form for database til at holde styr på, hvor langt I er kommet, hvilke filer der er de endelige udgaver, hvordan metadata kobles sammen med filerne osv.
  • Husk at indtænke digital bevaring i processen, så de digitale filer ikke mistes.

Hvad er de gyldne regler for digital bevaring?

  • Sørg for altid at have mindst to kopier af dine data. Standard formater (som fx Windows) trues ikke umiddelbart af forældelse, så det kan være en fordel at gemme originalfilen på en separat og sikker server.
  • Evt. bearbejdning af langtidsbevaret indhold bør kun ske på kopier, så originalmaterialet bliver ved med at være det samme. Brug derfor også altid kopier af materialet til formidling.
  • Sørg for altid at dokumentere handlinger og processer, så man i fremtiden kan se, hvordan den digitale bevaring er foregået, og evt. gentage eller udvikle processerne efter behov.
  • Sørg for at sikre, at der ikke over tid sker ændringer med de digitale data, som lægges i bevaringssystemet. Dette kan sikres ved brug af checksummer.