Digitalbevaring.dk opdateret med nye værktøjer


Der er kommet nye informationer på digitalbevaring.dk i form af to nye beskrivelser af værktøjer. Under afsnittene Indsamling og bevaring og Karakterisering og validering har vi tilføjet henholdsvis Database Preservation Toolkit (DBPTK) og ADA.