Nye artikler og illustrationer om forskningsdata

Nogle forskningsdata har så stor samfundsmæssig værdi, at de skal bevares for eftertiden. Langtidsbevaring af forskningsdata skal sikre, at de kan genanvendes, eventuelt sammen med andre data. Tidshorisonten er i princippet for evigt, i hvert fald mindst 20–50 år. Bevaringen skal sikre, at data også i et langtidsperspektiv forbliver FAIR – Findable, Accessible, Interoperable and Reuseable.

Digitalbevaring.dk har derfor nu den glæde at udvide artikelafsnittet med en række artikler om forskningsdata og bevaring af disse. Artiklerne er skrevet i et samarbejde mellem universiteterne, Det Kgl. Bibliotek og Rigsarkivet og tager udgangspunkt i FAIR-principperne. Artiklerne kan findes her og består af følgende emner:

I forbindelse med artiklerne har vores grafiker, Jørgen Stamp, lavet en række nye illustrationer, som allerede nu kan downloades fra siden Illustrationer, ligesom de også kan findes på Wikimedia. Som sædvanligt udgives illustrationerne under Creative Commons BY 2.5 DK licensen og kan derfor gengives med reference til digitalbevaring.dk.