Omkostninger ved digital bevaring

Statens Arkiver og Det Kongelige Bibliotek1 har færdiggjort anden fase af et fælles projekt om at opstille en model til beregning af omkostninger til digital bevaring. Projektets produkter er en beskrivende rapport samt et værktøj, der kan bruges til at udregne omkostningerne. Begge dele kan downloades fra hjemmesiden: http://costmodelfordigitalpreservation.dk

Det overordnede mål med projektet er at skabe et grundlag for sammenligning og vurdering af de fremtidige omkostningskrav til digital bevaring samt at øge omkostningseffektiviteten af aktiviteter, der vedrører digital bevaring.

Målet i fase 2 var først og fremmest at afdække omkostninger ved modtagelse (Ingest) af materialer i bevaringsinstitutionen og at forbedre modellens evne til at estimere de omkostninger, der er forbundet med den logiske bevaring, når man anvender migreringsstrategien. Herudover ønskede man at indhente omkostningsdata for, hvad det faktisk koster at modtage digitale materialer, og desuden at teste og justere modellen i forhold til disse input. Endelig var det hensigten at udarbejde et værktøj, der kan bruges til beregningerne (excelark).


1. Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek fusionerede pr. 1. januar 2017. Med afdeling i hhv. Aarhus og København er institutionerne nu samlet under navnet: Det Kgl. Bibliotek. Da Det Kgl. Bibliotek var to adskilte institutioner under udgivelsen af denne side, er teksten beholdt uændret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi gør opmærksom på, at Digitalbevaring.dk frasiger sig ethvert ansvar for indholdet af offentlige kommentarer. Vi gør samtidig opmærksom på, at Digitalbevaring.dk forbeholder sig retten til at publicere, slette og redigere kommentarer på hjemmesiden samt opbevare navn, e-mail og ip-adresse på kommentarskrivere. Hvis du ønsker din kommentar og tilhørende brugeroplysninger slettet, bedes du kontakte os.