Minimal effort ingest – Bevar mere for mindre!

151210_MinimalEffortIngest

Som nævnt i nyheden om årets iPRES-konference havde Statsbiblioteket1 en poster med på konferencen om minimal effort ingest. Der var i alt 37 posters og demoer med på konferencen, men Statsbiblioteket vandt med denne poster om et hot topic inden for digital bevaring.

Minimal effort ingest handler om, hvordan man får bevaret sine digitale filer bedst muligt hurtigst muligt.

Når man følger OAIS-modellen, skal man i forbindelse med, at filerne lægges i arkivet, sørge for at foretage en masse handlinger bl.a. for at tjekke, om filerne er det, de giver sig ud for at være, er i langtidsholdbare formater, og om man i filerne har bevaret de signifikante egenskaber, som er nødvendige for, at eftertidens brugere kan aflæse og fortolke dem korrekt.

Alle disse mange handlinger tager tid, og minimal effort ingest er et forsøg på at ændre lidt i rækkefølgen af, hvornår ting skal gøres. Man vælger her at udskyde disse handlinger, så man hurtigst muligt – og uden et stort ressourceforbrug – kan få lagt sine filer i arkivet og dermed sikre bitbevaringen af dem, og senere kan man så tjekke, om der er noget, der skal ændres, indlemmes på ny e.lign.

Statsbibliotekets poster om minimal effort ingest blev præsenteret med en lille sketch af Bolette Ammitzbøll Jurik og Asger Askov Blekinge.

Se vinderposteren her.

Læs mere om Statsbibliotekets minimal effort ingest her [21.7.2020 siden findes ikke mere].


1. Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek fusionerede pr. 1. januar 2017. Med afdeling i hhv. Aarhus og København er institutionerne nu samlet under navnet: Det Kgl. Bibliotek. Da Det Kgl. Bibliotek var to adskilte institutioner under udgivelsen af denne side, er teksten beholdt uændret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi gør opmærksom på, at Digitalbevaring.dk frasiger sig ethvert ansvar for indholdet af offentlige kommentarer. Vi gør samtidig opmærksom på, at Digitalbevaring.dk forbeholder sig retten til at publicere, slette og redigere kommentarer på hjemmesiden samt opbevare navn, e-mail og ip-adresse på kommentarskrivere. Hvis du ønsker din kommentar og tilhørende brugeroplysninger slettet, bedes du kontakte os.