Mikrofilm i digital bevaring

Digital Curation Centre har publiceret endnu en artikel i deres serie “Curation Reference Manual”, som har til formål at hjælpe bevaringsinstitutioner, producenter og brugere til bedre at forstå og håndtere udfordringerne omkring digital bevaring, og den rolle disse udfordringer spiller ved skabelse, håndtering og bevaring af digital information.

Den seneste artikel ser på den komplimentære rolle mikrofilm kan spille i sammenhæng med digital bevaring. Artiklen giver flere eksempler på international best practice på området, og fokuserer på en række tekniske forhold omkring standarder.

Artiklen om mikrofilm i digitale kan hentes her:
http://www.dcc.ac.uk/resources/curation-reference-manual/microfilm

Den samlede serie “Curation Reference Manual” findes her:
http://www.dcc.ac.uk/resources/curation-reference-manual/completed-chapters

Apropos mikrofilm har Det Kongelige Bibliotek1 v. Ulla Bøgvad Kejser lavet en rapport: “Sikkerhedsdigitalisering af negativer“, som bl.a. sammenligner omkostninger ved udprint af billedfiler på mikrofilm og bevaring af filmene i et fysisk magasin med omkostningerne for bevaring af billedfilerne i et digitalt magasin. Rapporten konkluderer, at det i det undersøgte tilfælde, hvor negativer er digitaliseret i høj opløsning, er mest omkostningseffektivt at bevare billedfilerne i et digitalt magasin.


1. Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek fusionerede pr. 1. januar 2017. Med afdeling i hhv. Aarhus og København er institutionerne nu samlet under navnet: Det Kgl. Bibliotek. Da Det Kgl. Bibliotek var to adskilte institutioner under udgivelsen af denne side, er teksten beholdt uændret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi gør opmærksom på, at Digitalbevaring.dk frasiger sig ethvert ansvar for indholdet af offentlige kommentarer. Vi gør samtidig opmærksom på, at Digitalbevaring.dk forbeholder sig retten til at publicere, slette og redigere kommentarer på hjemmesiden samt opbevare navn, e-mail og ip-adresse på kommentarskrivere. Hvis du ønsker din kommentar og tilhørende brugeroplysninger slettet, bedes du kontakte os.