Links

links

Her kan du finde korte beskrivelser af og links til yderligere materiale om digitalisering og digital bevaring. Du kan også finde en oversigt over udvalgte blogs,  interesseorganisationer og konferencer.

Gå direkte til afsnittet om:

 

Digital bevaring

Interessante artikler og lignende for digital bevaring

Digital bevaringsguide: arkibasweb. Læs om bevaring af lyd og video i Arkibas’ beskrivelser.

Digital Preservation Management: Implementing Short-term Strategies for Long-term Problems. Et godt online-læringsforløb, som guider dig igennem de forskellige emner inden for digital bevaring. De forskellige afsnit indeholder små øvelser og quizzer, så man kan teste, om man har forstået teksten. Det er Cornell University, der står bag.

Digital Curation and Preservation Bibliography. En bibliografi med mere end 500 publikationer om digital bevaring. Alle omtalte publikationer er på engelsk, og bibliografien er emneopdelt, så man lettere kan finde f.eks. artikler om formater eller metadata (udgivet 2011).

‘Digital bevaring’ på Wikipedia. Kort introduktion til digital bevaring og strategier for digital bevaring (på dansk).

Team Digital Preservation. WePreserve har lavet en række animationer, der på en sjov og underholdende måde viser behovet for at strukturere arbejdet med digital bevaring. Animationerne kan findes på YouTube.

The Handbook. Digital Preservation Coalition har lavet en håndbog om digital bevaring, som dels ser på, hvordan man bedst håndterer digitale data over tid, og dels hvordan man sikrer adgangen til disse i fremtiden. Håndbogen gør i øvrigt brug af digitalbevaring.dk’s illustrationer (udgivet 2016).


Blogs om digital bevaring

Open Preservation Foundation’s blog består af indlæg fra forskellige personer, der beskæftiger sig med digital bevaring.

David Rosenthal’s blog om digital bevaring. David Rosenthal er tilknyttet Stanford University Libraries, CA, og hans blog beskæftiger sig med emner inden for digital bevaring. Rosenthal vinkler af og til emnerne lidt anderledes end andre bloggere, hvorfor det kan være ret interessant læsning.

Neil Beagrie’s blog. Neil Beagrie, direktør og rådgiver i konsulentfirmaet Charles Beagrie Limited, skriver primært om digital bevaring og biblioteks-/arkivverdenen.

The Signal – Digital Preservation. The Signal hostes af Library of Congress under programmet “National Digital Information Infrastructure and Preservation Program” (NDIIPP). Bloggens mål er at diskutere digital bevaring på en informativ og lettilgængelig måde.


Interesseorganisationer for digital bevaring

Open Preservation Foundation (OPF) er en medlemsbaseret organisation, der beskæftiger sig med digital bevaring. OPF har sit udspring i Planets-projektet og er også tæt knyttet til SCAPE-projektet.

Digital Curation Centre (DCC) formidler viden om digital bevaring med fokus på bevaring af især forskningsdata. DCC har forskellige services i form af guider, case studier, trænningsprogrammer og meget andet. DCC arrangerer desuden konferencer, workshops og lignende arrangementer om digital bevaring.

Digital Preservation Coalition (DPC) er et samarbejde (eller koalition) om digital bevaring mellem institutioner. DPC er bosiddende i Storbritannien og er britisk orienteret, men har som formål at skabe en øget opmærksomhed om vigtigheden af digital bevaring internationalt.

International Internet Preservation Consortium (IIPC) er et internationalt samarbejde om bevaring af materiale fra internettet. Danmark deltager i samarbejdet – repræsenteret af Det Kongelige Bibliotek1 og Statsbiblioteket1 i forbindelse med deres arbejde i Netarkivet.dk.

Joint Information Systems Committee (JISC) er en engelsk organisation, der hjælper universiteter med innovativ udnyttelse af digitale teknologier. Et af deres fokuspunkter er digital bevaring.

Library of Congress’ side om digital bevaring med links og artikler om digital bevaring. Library of Congress arbejder også med digital bevaring gennem programmet: National Digital Information Infrastructure & Preservation Program (NDIIP).

The National Archives UK’s side om bevaring af digitale samlinger indeholder gode råd om digital bevaring og links til bl.a. værktøjer.

Digital Heritage Network (tidl. NCDD) i Holland arbejder meget med digital bevaring og har en national sammenslutning af organisationer i den offentlige sektor, som arbejder sammen om digital bevaring og datatilgængelighed.

Nestor er oprindeligt et tysk projekt, der er overgået til at blive et netværk. Netværket samler tyske arkiver, biblioteker og museer, der arbejder med digital bevaring.

Netarkivet er et samarbejde mellem Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek om at bevare alt materiale fra .dk-domæner for eftertiden.


Konferencer omkring digital bevaring

Annual IASA Conference. Den årlige konference giver medlemmerne mulighed for at mødes og diskutere aktuelle og løbende problemstillinger vedr. lyd og video. Under konferencen fremlægger bestyrelsen sine beretninger og de forskellige udvalg fremlægger nyt om aktiviteter foretaget i det foregående år.  Konferencen afholdes rundt om i verden, hvor IASA har medlemmer. De vigtigste elementer i konferencen omhandler en generalforsamling, møder i udvalgene, præsentation af workshops og “papers” fra specialister relateret til temaet for konferencen.

Archiving Conference. Archiving konferencen arrangeres af organisationen Image Science & Technology (IS&T) og arbejder på at udbrede kendskabet til den nyeste videnskabelige og teknologiske udvikling inden for digitalisering og billedskabelse (imaging). Konferencen har fokus på digitalisering, bevaring og forvaltning af billeder, lyd og video, og henvender sig bredt til billedspecialister, samlingsforvaltere, arkivarer, bibliotekarer og forskere, både fra det offentlige og fra industrien.

International Association for Social Science Information Services & Technology (IASSIST). IASSIST afholder hvert år en konference om bevaring og formidling af elektroniske samfundsrelaterede forskningsdata.

International Digital Curation Conference (IDCC). IDCC samler folk fra en række forskellige discipliner, der skaber, forvalter og bruger forskningsdata, samt forskere og undervisere inden for dataforvaltning for at diskutere politikker og processer. Ud fra devisen, at problemstillingerne er tværfaglige, dækker konferencen mange forskellige discipliner og typer af data, fra videospil til forskningsdata.

iPRES – International Conference on Digital Preservation of Digital Objects. iPRES er en årligt tilbagevendende konference om digital bevaring, der er blevet afholdt årligt siden 2004. Konferencen fokuserer på international dialog og præsenterer den nyeste viden og teknologi inden for faget. I forbindelse med konferencen tilbydes som regel også en række workshops og kurser, som fokuserer på forskellige aspekter af digital bevaring.

Joint Conference on Digital Libraries (JCDL). JCDL er et internationalt forum om digitale biblioteker og de problemstillinger, der er knyttet til digitale biblioteker.

International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries (TPDL). TPDL er en konference der startede i 1997, og som oprindeligt har været delvist finansieret af EU, som led i at etablere et europæisk forskningsfællesskab omkring digitale biblioteker. I de første 14 år gik konferencen under navnet European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries (ECDL) men måtte tage navneforandring, da ECDL også er brugt i anden sammenhæng.


Digitalisering

Interessante artikler og lignende for digitalisering

Digitizing Microfilm and Optical Character Recognition (OCR). Library of Congress har lavet en række vejledninger omkring digitalisering af mikrofilm og OCR.

Metamorfoze Preservation Imaging Guidelines (2012) (PDF). Hans van Dormolen fra Koninklijke Bibliotheek står bag et sæt retningslinjer for digitalisering af to-dimensionelle kulturarvsmaterialer, som manuskripter, arkivalier, bøger, aviser og tidsskrifter. Retningslinjerne kan også anvendes ved digitalisering af foto, malerier og tekniske tegninger.

Moving Theory into Practice, Digital Imaging Tutorial. Et online-læringsforløb fra Cornell University om digitalisering og bevaring af digitale billeder.

Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials. Den amerikanske organisation Federal Agencies Digitization Guidelines Initiative (FADGI) har udarbejdet en række vejledninger omkring digitalisering af kulturarvsmaterialer.


Interesseorganisationer for digitalisering

International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) arbejder for at facilitere internationalt samarbejde mellem arkiver, der bevarer lyd og audiovisuelle materialer. IASA er førende inden for udvikling af god praksis vedr. dokumentation, metadata, ophavsret og etik samt digitalisering og bevaring af audiovisuelle materialer.

International Digital Libraries Conference (DL). DL konference er en samlet konference for digitale biblioteker og samler konferencerne JCDL og TPDL startende i 2014. DL vil danne ramme for et videnskabeligt forum om digitale biblioteker, hvor forskere, udviklere og data ejere bringes sammen. Konferencens fokus er digitale biblioteker og tilhørende tekniske, praktiske, organisatoriske, og sociale aspekter.


1. Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek fusionerede pr. 1. januar 2017. Med afdeling i hhv. Aarhus og København er institutionerne nu samlet under navnet: Det Kgl. Bibliotek. Da Det Kgl. Bibliotek var to adskilte institutioner under udgivelsen af denne side, er teksten beholdt uændret.