Kulturinstitutioner deler viden om bevaring af digitale data

Både i offentligt og privat regi vokser mængden af digitale billeder, lyd, film, tekst og andre data eksplosivt. En del af datastrømmen tikker ind hos kulturbevaringsinstitutionerne, som skal holde styr på nutidens kulturarv for fremtidige generationer. Fire store kulturinstitutioner vil nu dele ud af deres viden – også private kan få ideer til at bevare deres digitale minder.

Bevaring af digital kulturarv bygger på andre metoder end dem, der anvendes til bevaring af fysisk kulturarv. Bjarne Andersen, sektionsleder for Digitale Ressourcer på Statsbiblioteket1, forklarer: ”Bevaring af digitale materialer kræver først og fremmest, at de rå bit sikres. Men den hastige udvikling af nye it-systemer og programmer betyder, at vi løbende skal tilpasse vores bevarings-strategier og metoder, så vi undgår, at der med tiden opstår problemer med at bruge materialerne. Fx skal vi sikre, at dagens radio- og tv-programmer kan afvikles på fremtidens teknologi”.

De fire danske kulturbevaringsinstitutioner, Det Kongelige Bibliotek1, Statsbiblioteket, Statens Arkiver og Det Danske Filminstitut har lang erfaring med digital bevaring. Statens Arkiver har modtaget data og dokumenter fra offentlige myndigheders it-systemer siden starten af 1970’erne og sikret, at data trods den teknologisk udvikling stadig kan forstås. Nationalbibliotekerne har modtaget data siden midten af 1980’erne, da forlagene begyndte at indsætte fx cd-rom skiver i trykte publikationer. Det Danske Filminstitut har restaureret film digitalt siden 2001, og har ligeledes modtaget digitale billeder og dokumentarfilm.

”De seneste år er der sket en rivende udvikling inden for digital bevaring, som de nationale arkiver og biblioteker har været en aktiv del af.  Og den ekspertise vil vi nu gerne stille til rådighed”, siger Kirsten Villadsen Kristmar, arkivchef for Bevarings- og Kassationsafdelingen på Rigsarkivet.

Birgit Nordsmark Henriksen, leder af afdelingen Digital Bevaring på Det Kongelige Bibliotek, supplerer: ”Selv om vi stadig er et godt stykke fra at se bevaringssystemer som hyldevarer, tegner der sig nu et billede af en række mulige tekniske del- løsninger. Og vi har nu også en langt bedre forståelse af, hvad digital bevaring kræver”.

Digitale spillefilm er lige om hjørnet, og det skaber nye store udfordringer mht. langtidsbevaring. Dan Nissen, områdedirektør for Det Danske Filminstitut udtaler: ”Når de digitale spillefilm er en realitet, vil også de blive pligtafleveret i digital form. Og det vil betyde en anderledes kostbar bevaring, end den vi kender for den analoge film, og vil kræve udvikling af nye tankesæt og rutiner for håndtering og langsigtet bevaring.

Støttet af Kulturministeriet er de fire bevaringsinstitutioner derfor gået sammen om at skabe hjemmesiden digitalbevaring.dk, som formidler den viden og de erfaringer, institutionerne har opnået gennem deres arbejde med bevaring af den digitale kulturarv. Hjemmesidens målgruppe er arkiver, biblioteker og museer, der allerede arbejder med eller planlægger at arbejde med digital bevaring. Men almindelige borgere kan også få gode ideer til, hvad man skal tænke over, og hvad man kan gøre for at bevare sine digitale minder.

I første omgang vil hjemmesiden præsentere artikler om digital bevaring skrevet af eksperter på området. Den vil også bringe nyheder inden for digital bevaring og bl.a. annoncere møder og konferencer. Siden vil løbende blive udbygget i forhold til de emner målgruppen efterspørger og med links til bevaringsværktøj. Hvis du vil vide mere om digitalbevaring.dk, så kontakt projektleder Ulla Bøgvad Kejser, Det Kongelige Bibliotek, på tlf. 3347 4858, eller send en mail til redaktionen på kontakt@digitalbevaring.dk


1. Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek fusionerede pr. 1. januar 2017. Med afdeling i hhv. Aarhus og København er institutionerne nu samlet under navnet: Det Kgl. Bibliotek. Da Det Kgl. Bibliotek var to adskilte institutioner under udgivelsen af denne side, er teksten beholdt uændret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi gør opmærksom på, at Digitalbevaring.dk frasiger sig ethvert ansvar for indholdet af offentlige kommentarer. Vi gør samtidig opmærksom på, at Digitalbevaring.dk forbeholder sig retten til at publicere, slette og redigere kommentarer på hjemmesiden samt opbevare navn, e-mail og ip-adresse på kommentarskrivere. Hvis du ønsker din kommentar og tilhørende brugeroplysninger slettet, bedes du kontakte os.