Grundlæggende kompetencer inden for digital bevaring

Artiklen ”Puzzling over digital preservation – Identifying traditional and new skills for digital preservation” (https://www.ifla.org/past-wlic/2011/217-bahr-en.pdf) er baseret på forskning og erfaringer samlet i det tyske bibliotekssamarbejde Goportis. De har undersøgt, hvilke traditionelle biblioteks- og it-faglige kompetencer store og mellemstore institutioner har brug for, når de skal udøve digital bevaring. Desuden giver de nogle bud på, hvilke kompetencer der i øvrigt skal suppleres med.

Artiklen deler den digitale bevaringsproces op i fire dele: ”Know what you have” (Kend dine samlinger), ”Know how to handle your digital materials” (Håndter dine samlinger korrekt), ”Know what comes ahead” (Hold dig orienteret) og ”Know how to keep it safe” (Hav strategier for bevaring), og gennemgår på et introducerende niveau, de elementer der ligger i hver del. Samtidig pointeres det, hvilke aktiviteter der kræver traditionelle biblioteksfaglige kompetencer, og hvilke det kræves en it-mæssig baggrund at kunne udføre. Inden for hvert område peges der på steder, hvor man kan hente mere viden og styrke sin institutions kompetencer inden for digital bevaring. Endelig fremhæves det, hvilket niveau af ekspertise inden for digital bevaring de mindre institutioner kan klare sig med, mens det bliver understreget, at større institutioner har brug for deciderede eksperter inden for emnet. Eksperterne skal være i stand til at holde sig informeret om alle bevaringsprocesserne og kunne bevare overblikket over dem, samt kunne omsætte deres ekspertise i organisationen.

Artiklen stammer fra konferencen: IFLA 2011 – World Library and Information Congress: the 77th General Conference and Assembly.

Goportis står desuden bag konferencen Digital Preservation Summit 2011, som afholdes i Hamburg 19.-20. oktober, og desuden omtales under Begivenheder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi gør opmærksom på, at Digitalbevaring.dk frasiger sig ethvert ansvar for indholdet af offentlige kommentarer. Vi gør samtidig opmærksom på, at Digitalbevaring.dk forbeholder sig retten til at publicere, slette og redigere kommentarer på hjemmesiden samt opbevare navn, e-mail og ip-adresse på kommentarskrivere. Hvis du ønsker din kommentar og tilhørende brugeroplysninger slettet, bedes du kontakte os.