En samlet politik og strategi for digital bevaring for Det Kgl. Bibliotek

Fusionen af Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek til Det Kgl. Bibliotek har nødvendiggjort, at en lang række politikker, strategier og andre dokumenter har skullet sammen- og omskrives og tilpasses den nye situation. Dette gælder også politik og strategi for digital bevaring, hvor ikke bare hhv. Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek, men også Netarkivet, som hidtil er blevet drevet i et samarbejde mellem de to institutioner, havde sin egen politik og strategi tidligere.

Dokumenterne fra disse tre parter er nu blevet gennemgået og sammenskrevet, så der fremover er én politik og én strategi for digital bevaring for Det Kgl. Bibliotek. Dokumenterne omfatter dermed også bevaringen af materiale i Netarkivet.

Hvor politikken udstikker de overordnede rammerne for arbejdet med digital bevaring og beskriver, hvilke principper bevaringen er underlagt, er strategien noget mere dybdegående og detaljeret i beskrivelsen af de valg, der er gjort i forhold til bevaringen. Strategien opsætter visioner og mål for Det Kgl. Biblioteks fremtidige arbejde med digital bevaring og de bevaringssystemer, der bruges af institutionen, og beskriver i bilag de bitsikkerheds- og fortrolighedsniveauer, der kommer i spil, når man arbejder med bevaring af digital kulturarv.

Se dokumenterne her: 

Det Kgl. Biblioteks Politik for digital bevaring

Det Kgl. Biblioteks Strategi for digital bevaring

Læs også digitalbevaring.dk’s artikel om politik og strategi for digital bevaring her:

https://digitalbevaring.dk/viden/bevaringspolitik-strategi/