Dansk deltagelse på iPRES 2011 i Singapore

Den årlige iPRES konference om digital bevaring blev afholdt i Singapore i november 2011. Deltagerne på konferencen blev præsenteret for et varieret program, der dækkede alle aspekter af den digitale bevaring, fra emulering og migrering over organisation og planlægning, til omkostningsberegning og katastrofeberedskab. Der var også dansk deltagelse og danske oplægsholdere på programmet.

Anders Bo Nielsen fra Statens Arkiver præsenterede de erfaringer, som Statens Arkiver har gjort med migrering af en meget stor mængde data fra perioden 1973-2004. Projektet løb fra 2005-2008.

Konklusionerne og perspektiverne fra det danske projekt Cost Model for Digital Preservation blev også præsenteret. Det var Ulla Bøgvad Kejser, Det Kongelige Bibliotek1, og Anders Bo Nielsen fra Statens Arkiver, der fortalte om projektet. Du kan læse mere om dette projekt på: www.costmodelfordigitalpreservation.dk.

Artiklerne fra konferencen, heriblandt de to ovennævnte, kan downloades her.


1. Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek fusionerede pr. 1. januar 2017. Med afdeling i hhv. Aarhus og København er institutionerne nu samlet under navnet: Det Kgl. Bibliotek. Da Det Kgl. Bibliotek var to adskilte institutioner under udgivelsen af denne side, er teksten beholdt uændret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi gør opmærksom på, at Digitalbevaring.dk frasiger sig ethvert ansvar for indholdet af offentlige kommentarer. Vi gør samtidig opmærksom på, at Digitalbevaring.dk forbeholder sig retten til at publicere, slette og redigere kommentarer på hjemmesiden samt opbevare navn, e-mail og ip-adresse på kommentarskrivere. Hvis du ønsker din kommentar og tilhørende brugeroplysninger slettet, bedes du kontakte os.