Hvordan prissætter man digital bevaring?

4C logo4C-projektet har netop udgivet en rapport, der beskriver den aktuelle situation inden for modeller til kortlægning af omkostningerne ved digital bevaring. Rapporten samler og analyserer eksisterende omkostningsmodeller og sammenholder dem med brugernes ønsker og behov.

Rapporten konkluderer bl.a., at der især er mangel på modeller, der sætter omkostningerne i relation til det udbytte, man får ud af den digitale bevaring. Med andre ord er der behov for såkaldte integrerede ”cost/benefit” modeller. Rapporten viser også, at der er stor efterspørgsel efter mere konsensus om, hvordan man definerer og nedbryder omkostningerne, ligesom der er efterspørgsel efter skalerbare modeller, der ikke er institutionsspecifikke, men kan håndtere forskellige organisationers bevaringsløsninger og digitale samlinger.

Rapportens resultater vil blive brugt i 4C-projektets videre arbejde med bl.a. en referencemodel for omkostningsmodeller kaldet ”Cost Concept Model” og en online portal kaldet ”Cost Curation Exchange”. Portalen er et forum for videndeling om omkostninger og benefits ved digital bevaring, hvor man bl.a. kan sammenligne egne omkostninger med andre institutioners.

Statens Arkiver og det Kongelige Bibliotek1 deltager i 4C projektet, og begge institutioner har været med til at udarbejde rapporten.

Læs rapporten her.

4C-projektet, også kaldet The Collaboration to Clarify the Costs of Curation, arbejder på at undersøge og klarlægge området omkring økonomien i digital bevaring. Formålet er at gøre organisationer i stand til i højere grad at forstå økonomien bag digital bevaring og derved hjælpe dem til at investere mere effektivt i bevaringen. Projektet strækker sig over to år og har netop afsluttet det første projektår.

Læs mere om 4C på projektets hjemmeside her eller følg med på twitter: @4c_project #4Ceu


1. Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek fusionerede pr. 1. januar 2017. Med afdeling i hhv. Aarhus og København er institutionerne nu samlet under navnet: Det Kgl. Bibliotek. Da Det Kgl. Bibliotek var to adskilte institutioner under udgivelsen af denne side, er teksten beholdt uændret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi gør opmærksom på, at Digitalbevaring.dk frasiger sig ethvert ansvar for indholdet af offentlige kommentarer. Vi gør samtidig opmærksom på, at Digitalbevaring.dk forbeholder sig retten til at publicere, slette og redigere kommentarer på hjemmesiden samt opbevare navn, e-mail og ip-adresse på kommentarskrivere. Hvis du ønsker din kommentar og tilhørende brugeroplysninger slettet, bedes du kontakte os.