Gratis programmer fra Statens Arkiver kan nu redde erhvervslivets og organisationers digitale dokumenter for fremtiden!

Med programmer som omformer forskellige dokumentformater til arkivstandarden for digital bevaring sikrer Statens Arkiver, at der kan bevares vigtig dokumentation fra private virksomheder, organisationer og personer i elektronisk form i en standard, som også læses om 20, 30, 50 eller 200 år.

Statens Arkiver har siden 70’erne modtaget og bevaret elektronisk materiale fra offentlige myndigheder i en arkivstandard, der sikrer læsbarheden. Den viden er nu nyttiggjort til at udvikle en række basale programmer målrettet virksomheder, organisationer og personer, der har digitale dokumenter som ønskes bevaret i en længere årrække.

Den private sektors arkiver er vigtige kilder til forskning i Danmarkshistoriens mange områder.  Det er derfor af stor samfundsmæssig betydning og interesse at dokumentationen bevares.

Programmerne kan benyttes af alle, så man kan vælge enten at opbevare hos virksomhederne og organisationerne selv eller ved aflevering til Statens Arkiver eller andet offentligt arkiv, der kan sikre en sikker opbevaring og effektiv administration.

I en introduktionsperiode vil brugerne få hjælp til at komme i gang at bruge programmerne, men herefter vil brugerne selv skulle udføre den digitale arkivering.

Yderligere oplysninger

Projektleder Peter Edelholt, Erhvervsarkivet, 87 27 02 78, [email protected]

Læs mere om de gratis programmer her: http://www.sa.dk/content/dk/aflevering_til_arkiverne/aflevering_af_digitale_private_arkivalier.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi gør opmærksom på, at Digitalbevaring.dk frasiger sig ethvert ansvar for indholdet af offentlige kommentarer. Vi gør samtidig opmærksom på, at Digitalbevaring.dk forbeholder sig retten til at publicere, slette og redigere kommentarer på hjemmesiden samt opbevare navn, e-mail og ip-adresse på kommentarskrivere. Hvis du ønsker din kommentar og tilhørende brugeroplysninger slettet, bedes du kontakte os.