Første fase af DEFF projekt om persistente identifikatorer er nu afsluttet

”Dansk Infrastruktur for Persistente Identifikatorer” er navnet på fase 1 af et projekt, der skal etablere en infrastruktur for persistente identifikatorer (PID) i Danmark. Projektet finansieres af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF puljen) og ledes af Det Kongelige Bibliotek1 i samarbejde med en styregruppe.

Efter først at have opstillet en række krav til infrastrukturen samt foretaget en vurdering af forskellige systemer til at administrere PID’er, valgte projektet at basere infrastrukturen på det amerikanske Handle System. Organisationen udbyder en såkaldt ”resolver service”, dvs. et centralt globalt register, der forbinder identifikatoren med det digitale objekts placering. Projektet har fastlagt de regler som standardiserer en ”Handle URL”, dvs. både i forhold til Handle System og til den danske infrastruktur. Desuden har projektet fået registreret det overordnede præfiks for Danmark, som er ”109” hos Handle System. Infrastrukturen er nu i funktion på Det Kongelige Bibliotek. Det betyder, at når en bruger anvender en Handle System URL i en browser, omdirigeres URL’en til et bestemt digitalt objekt, eksempelvis et dokument eller et billede, i et dansk arkiv (repository).

Et afgørende element i en PID infrastruktur er den bagvedliggende organisationen, som står for både drift- og videreudvikling af infrastrukturen. Projektet har foreløbig døbt denne organisation ”danPID”. Ovenstående standardisering som projektet har besluttet, skal videreføres af danPID. Ligeledes vil danPID også være ansvarlig for at de funktioner og services, som en central Handle resolver tilbyder, spredes ud til andre interessenter. I erkendelse af, at der altid vil være flere PID systemer, som skal fungere side om side, vil danPID tilbyde kompetencer vedrørende håndtering af andre PID systemer end Handle System, f.eks. DOI/DataCite. Projektet har udpeget en række forhold, som danPID skal tage sig af, og i fase 2 af projektet skal der opstilles en forretnings-/finansieringsmodel, som kan videreføre danPID og infrastrukturen.

Fase 2 i etableringen af en dansk infrastruktur for persistente identifikatorer har titlen ”Udbredelse af Persistente Identifiers og videreudvikling af den danske infrastruktur” og den forventes at starte i 2. halvår af 2012. Se oplæg samt begrundelse for tilsagn fra DEFF på Projektbanken hos DEFF her.

Projektdeltagerne har været de to universitetsbiblioteker: Det Biovidenskabelige Fakultetsbibliotek (LIFE-KU) og Det Tekniske Informations Center (DTIC) samt de to kulturarvsinstitutioner, Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek.

Læs hele fase 1 rapporten her.


1. Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek fusionerede pr. 1. januar 2017. Med afdeling i hhv. Aarhus og København er institutionerne nu samlet under navnet: Det Kgl. Bibliotek. Da Det Kgl. Bibliotek var to adskilte institutioner under udgivelsen af denne side, er teksten beholdt uændret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi gør opmærksom på, at Digitalbevaring.dk frasiger sig ethvert ansvar for indholdet af offentlige kommentarer. Vi gør samtidig opmærksom på, at Digitalbevaring.dk forbeholder sig retten til at publicere, slette og redigere kommentarer på hjemmesiden samt opbevare navn, e-mail og ip-adresse på kommentarskrivere. Hvis du ønsker din kommentar og tilhørende brugeroplysninger slettet, bedes du kontakte os.