Folketingsvalgets historie sikres digitalt

Der er folketingsvalg 15. september, og i den forbindelse står de nationale bevaringsinstitutioner klar til at bevare de digitale kilder til valget for eftertiden.

De statslige bevaringsinstitutioner har modtaget digitale data helt tilbage fra starten af 1970’erne og haft løbende ansvar for at sikre, at data – trods den teknologiske udvikling – stadig kan forstås.

“Set med en fremtidig historikers øjne er det af enorm vigtighed, at vi har styr på den digitale bevaring, så vi sikrer bevaringen af de digitale kilder til så centrale samfundsbegivenheder som et folketingsvalg” siger Kirsten Villadsen Kristmar, arkivchef for Bevarings- og Kassationsafdelingen på Rigsarkivet.

Hvilke materialer om folketingsvalgets historie kan man så egentlig finde i de digitale samlinger? Bevaringsinstitutionerne indsamler bl.a.:

  • Høstede og arkiverede versioner af den danske del af internettet på Netarkivet.dk, samt digitalt bevarede danske radio- og tv-udsendelser. Arkiveringen af websider, radio- og tv-medier sker for at bevare en central del af det offentlige mediebillede og give grundlæggende materiale til forståelsen af partiernes strategier, politik og valgkampagner.
  • Videnskabelige undersøgelser blandt vælgere og politikere. Undersøgelserne bevares digitalt hos Statens Arkiver sammen med fx Indenrigsministeriets valgoptællinger tilbage til 1920.. Partier og politikeres digitale privatarkiver findes i stigende grad også i arkivernes samlinger.

Bjarne S. Andersen, leder af sektionen It Bevaring på Statsbiblioteket1, udtaler: “Det er jo en væsentlig del af vores eksistensberettigelse, at vi er klar, når noget så centralt for vores folkestyre som en valgkamp og et folketingsvalg kører. Og det er vi naturligvis – Danmark er godt med, når det drejer sig om digital bevaring.”

 

Læs mere om Netarkivets indsamling af valgrelateret materiale i artiklen “Sådan indsamles alle data om valget” i Computerworld.


1. Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek fusionerede pr. 1. januar 2017. Med afdeling i hhv. Aarhus og København er institutionerne nu samlet under navnet: Det Kgl. Bibliotek. Da Det Kgl. Bibliotek var to adskilte institutioner under udgivelsen af denne side, er teksten beholdt uændret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi gør opmærksom på, at Digitalbevaring.dk frasiger sig ethvert ansvar for indholdet af offentlige kommentarer. Vi gør samtidig opmærksom på, at Digitalbevaring.dk forbeholder sig retten til at publicere, slette og redigere kommentarer på hjemmesiden samt opbevare navn, e-mail og ip-adresse på kommentarskrivere. Hvis du ønsker din kommentar og tilhørende brugeroplysninger slettet, bedes du kontakte os.