eArchiving Building Block – Rigsarkivet leder vejen

eArchiving er nu officielt en “Building Block” i EU-kommissionens “Connecting Europe Facility”.

Det at bevare digitale data kan være en omkostningsfuld, kompleks og videnstung opgave. Formålet med eArchiving er at levere:

  • specifikationer
  • software
  • træning
  • viden

til at hjælpe dataskabere, softwareudviklere og digitale arkiver med at tackle udfordringerne med kort, mellemlang og lang bevaring af digitale data.

Ved at styrke en fælles tilgang til digital bevaring i Europa kan de enkelte aktører opnå fordele ved fælles metoder og værktøjer frem for at skulle opfinde, drifte og videreudvikle hvert sit setup. eArchiving tager helt konkret udgangspunkt i resultaterne fra E-ARK projektet (2014-2017), hvor Rigsarkivet var aktive. Rigsarkivet er nu koordinator for det etårige projekt E-ARK4ALL, der leverer indhold til eArchiving Building Block.

Du kan finde mere om eArchiving her, og du kan læse om Rigsarkivets engagement og bevæggrunde for internationalt samarbejde her.