E-ARK projektet afsluttet med topkarakteren “excellent”

E-Ark logo

I januar 2017 blev E-ARK projektet afsluttet efter tre års arbejde (E-ARK = European Archival Records and Knowledge Preservation).

E-ARK projektet var et europæisk forskningsprojekt, hvis sigte var at etablere og forbedre fælles metoder, teknologier og standarder for digital bevaring i arkiver. Projektet bestod af 16 partnere fra 11 forskellige europæiske lande, bl.a. fem nationalarkiver (heriblandt Rigsarkivet som arbejdspakkeleder), tre universiteter, to offentlige myndigheder for IT-modernisering og tre IT-virksomheder (heriblandt danske Magenta ApS).

I slutningen af marts samledes E-ARK projektets parter fysisk for sidste gang i Estland for at præsentere de opnåede resultater i projektets sidste år foran EU-kommissionen, der har finansieret projektet med 50%. Ekspertpanelet, der bedømte projektet, sagde som afrunding på bedømmelsen:

“E-ARK is a European showcase project – each partner contributed their strengths and assets and they were merged to really produce the impressive results of the project. The final score is: excellent.”

Se hele bedømmelsen på E-ARKs webside http://www.eark-project.com/news/138-e-ark-rated-excellent-by-the-ec-a-european-showcase-project  og brug i øvrigt også siden til dykke ned i de resultater, software-programmer, standarder, delrapporter, som ligger frit tilgængeligt. Projektet skriver ligeledes på siden, at der arbejdes videre på at finde veje til at fortsætte og promovere arbejdet i E-ARK.

E-ARK projektet har i øvrigt haft OAIS modellen som et vigtig grundlag – læs om OAIS her https://digitalbevaring.dk/viden/oais/ og følg med på digitalbevaring.dk, hvor vi i fremtiden vil tage fat i og formidle nogle af E-ARKs produkter.