DLM Forum 1. dag

Rigsarkivet deltager i disse dage i den 8. DLM Forum konference, og her er nogle indtryk fra førstedagen.

Jan Dalsten Sørensen fra Rigsarkivet som formand for DLM Forum og professor Chris Pole fra University of Brighton bød velkommen til konferencens deltagere, der i disse dage er samlet i Brighton. DLM Forum er en organisation af offentlige arkiver og interesserede parter (offentlige, kommercielle, akademiske og frivillige sektorer), der beskæftiger sig med informationsstyring, sags- og dokumenthåndtering herunder arkiver og Document Lifecycle Management (heraf navnet DLM).

Konferencen delte sig i to spor – et spor indeholdende en workshop om database preservation toolkit, et udtræksværktøj til langtidsbevaring af databaser, som tidligere er beskrevet på digitalbevaring.dk, og et spor med præsentation af:

  • ARMA International (Association of Records Managers and Administrators), der tilbyder medlemskab og uddannelse til enkeltpersoner.
  • Preservica, der sælger digitale langtidsbevaringsløsninger,
  • eSignLive, der leverer en løsning til underskrivninger af dokumenter imellem to forskellige parter.

Resten af dagen var samlet i et enkelt spor med følgende præsentationer:

  • Konsulentfirmaet Information Squared Consulting Ltd fortalte om forskellene mellem konceptet arkiv og konceptet data lakes, begge set ud fra et virksomhedssynspunkt.
  • Stadsarkivet fra Rotterdam præsenterede deres ti års erfaringer med at bevare 17 forskellige ESDH-systemer, hvor de i høj grad har manglet konkrete standarder, værktøjer og en ordentlig lovgivning for at de kan bevare deres data på en forsvarlig måde.
  • Ministry of Economic Affairs and Communications fra Estland præsenterede deres resultater med at blive et af de førende lande inden for digitalisering af samfundet, hvor kun ganske få procentdele af kommunikationen mellem borger og offentlig forvaltning foregår på papir.
  • Group 5 Training Limited ved Alan præsenterede arbejdet med ISO-standarder med særligt fokus på implementeringen af nye standarder, hvis sigte er at dække den nye EU-dataforordning. Det positive er ifølge Shipman, at hvis man i forvejen lever op til ISO 27001, så skal der ikke mange ekstra tiltag til for at leve op til EU-dataforordningen. Der arbejdes med at lave et et addendum til 27001, hvor det vigtigste tema er Person Information Management.
  • Det Belgiske Nationalarkiv fortalte om arbejdet med aktivt at bruge EU’s eIDAs-forordning fra 2014 som en vægtstang til at skabe fokus på Records Management – herunder digital langtidsbevaring. Herunder erfaringer fra HECTOR-projektet.

Dagen sluttede af med et besøg til KEEP archives, der gav en grundig rundvisning med et fokus på de ikke-digitale arkivalier.

Følg eventuelt med i andre indtryk samt billeder fra konferencen på Twitter hashtagget #8DLM