DLM forum – Bern 2019

Der er i disse dage konference og årlig generalforsamling for DLM Forum i Bern, Schweiz.

DLM Forum var tidligere en forkortelse for Document Lifecycle Management Forum, men på den årlige generalforsamling besluttede medlemmerne i fællesskabet at ændre akronymets betydning til Data Lifecycle Management. Den enstemmige vedtagelse vidner om en generel tendens inden for digital bevaring, hvor vi i dag ser langt flere og mere komplicerede digitale systemer og digitale objekter, som skal kunne bevares.

Kompleksiteten var også et fokus på førstedagens keynote, hvor Philippe Cudré-Mauroux fra Université de Fribourg fortalte om et forsøg på at skabe sammenhænge mellem strukturerede og ustrukturerede big data via knowledge graphs.

Esben Sjøvoll fra Arkivverket i Norge fortalte om “Documentation by Design”, hvor han præsenterede, at der er et stort skel mellem den mængde af information, som medarbejdere i den offentlige administration behandler på en dag, og så den mængde, der faktisk kommer ind i et dokumenthåndteringssystem. Han nævnte et skrækeksempel fra Norges udenrigsministerium, hvor man i journalsystemet over en årrække kun kunne finde 17 dokumenter relateret til forholdet mellem Kina og Norge. Men lavede man en tilsvarende søgning i deres mailserver kunne man for samme periode finde mere end 300.000 mails. Hovedbudskabet er, at for at opnå en digital bevaring bliver man nødt til allerede fra datas fødsel at indtænke digital bevaring.

Fra Finland University of Applied Science havde Annsso Jääskeläinen udviklet et 3D-spil over fakta fra bombningen af Helsinki i 2. Verdenskrig, som en måde at få historiske bevarede data “i spil” så at sige.

Til sidst præsenterede Sébastian Soyez fra State Archives Belgium deres nye webarkiveringsstrategi samt prototype på webarkivering under akronymet PROMISE, som man kan læse mere om her.