DLM Forum 2. dag

Innovation, disruption og den gode gammeldags bevaring

På billedet ses et slide fra en estisk præsentation om Blockchain-teknologien med en illustration fra digitalbevaring.dk

Dag to af DLM Forums konference gav nogle ganske få og vigtige tilbageblikke på og refleksioner af, hvad bevaring af historiske værdier har været. Dog var det store tema fra dagen et kig ud i den teknologiske nutid og fremtid, som verden for digital bevaring lige nu bevæger sig i – og kommer til at bevæge sig i.

John Sheridan fra UK National Archives åbnede dagens tema med keynote-talen “Creating and sustaining a disruptive digital archive”, hvor han fortalte, at valget i dag består i at disrupte eller blive disrupted. I arkiver er der i dag en frygt for at have redundans og hierarkisk uorden, men ifølge Sheridan bør man ikke gøre vold på ustrukturerede data ved at “retrofitte” orden. Ikke-hierarkiske strukturer bør i stedet omfavnes. Der er derfor et skel mellem den gamle gode orden, og så fremtidens digitale bevaring. Dette blev også taget op af det hollandske nationalarkiv senere på dagen. Ruud Yap fra nationalarkivet kunne fortælle, at de i højere grad ser sig som en node i et netværk, der leverer bevaringsservices og rådgivning om records management frem for en opsamlende ordensskabende myndighedsinstitution. Franziska Brunner fra det schweiziske bundesarkiv kunne ligeledes fortælle om deres visioner for at demokratisere de beslutninger der afgør, hvad der bliver gemt i deres arkiver ved at inddrage brugere og det generelle civilsamfund.

Formiddagen behandlede en ny konkret teknologi, der kan have indflydelse på digital bevaring fremover, nemlig Blockchain-teknologien. Blockchain i forhold til digital bevaring har nogle fordele angående sikkerhed og integritet, men der mangler stadig teknologier og metoder til at koble teknologien sammen med effektive søgeindgange og adgang til de data, der skal bevares. Hovedbudskabet fra de fire forskellige eksperter og fire præsentationer om Blockchain var, at vi må forsøge at forstå teknologier som Blockchain, således at vi kan nå at præge den videre udvikling og medtænke digital bevaring i de måder, som samfundet skaber og bruger data.

Eftermiddagen indeholdt blandt andet fire præsentationer, som alle formidlede erfaringer med at vurdere værdien af de data man besidder som arkiv eller organisation. Det værende:

  1. hvordan opbygges et system, hvor alle dataobjekter klassificeres efter en værdi, der automatisk ændres over tid, og som kan bruges til automatisk sletning eller arkivering af dataobjekter.
  2. hvordan opbygges et system, der skal ændre en organisations vaner omkring hvilke mails, der skal journaliseres.
  3. hvordan opbygges et system, der vurderer kunstværkers værdi.

Det samlede budskab fra de fire præsentationer var, at når organisationer fokuserer på værdien af deres digitale data, kan de få en vigtig indsigt i at opbygge det system, der bedst understøtter organisationens formål. Dette kræver svære valg i et ofte paradoksalt informations- og organisationslandskab, men som John Sheridan fortalte i sin keynote, så kan vi i digital bevaring ikke undgå at skulle træffe disse valg – vi må lære at leve med den usikkerhed, som ofte følger med, når vi skal handle ud fra den fremtid vi snart står i – samtidig med at vi bevarer vores værdifulde informationer.