Digitalbevaring.dk nedlægges

Nogle gange skal der ske ændringer, og nu er det blevet digitalbevaring.dks tur.

Det Kgl. Bibliotek og Rigsarkivet har i fællesskab besluttet, at hjemmesiden digitalbevaring.dk, som vi kender den i dag, skal nedlægges i løbet af 2021. Hjemmesiden har over det sidste årti tilbudt vidensartikler, ordbog, illustrationer, nyheder, links og begivenheder om digital bevaring og digitalisering på dansk til et bevaringsfagligt publikum af både professionelle og private. Begrundelsen for nedlukningen er, at siden hjemmesiden åbnede, er der kommet andre lignende resurser, og at institutionerne vurderer, at der er behov for flere ressourcer, hvis hjemmesiden skal opnå flere brugere og dét indholdsmæssige niveau, som institutionerne egentlig ønsker. I det lys har institutionerne besluttet at prioritere anderledes fremover og fokusere på andre, vigtige opgaver, som institutionerne skal løse over de kommende år.

Der arbejdes i øjeblikket på en plan for at sikre, at udvalgte dele af hjemmesidens indhold fortsat er offentlig tilgængelige. Vi melder nærmere ud om den konkrete plan for hjemmesidens indhold, når den er afklaret. Der vil dog ikke komme flere nyheder eller andre indholdsopdateringer.