Hvad er den digitale tiger?

 

Forskellige naturorganisationer holder øje med bestande af truede dyr, men vidste du, at nogle organisationer inden for digital bevaring ligeledes holder øje med udryddelsestruede digitale formater? The Digital Preservation Coalition (DPC) har igangsat et crowd-sourcing-eksperiment og modtager lige nu bud på, hvilke digitale materialer, der er i fare for at uddø og hvilke materialer, der lever i fuldt flor.

DPC-projektet er en fin anledning til at genformidle noget af den viden, som du kan læse om på digitalbevaring.dk:

Der findes mange måder at sikre sig langtidsbevaring af digitale materialer. For det første er der forskel på bitbevaring og logisk bevaring. Inden for logisk bevaring er der forskellige strategier, som man kan benytte:

  • museal bevaring, hvor man gemmer både computere, udstyr og programmel, der skal til for at køre programmerne, i en slags museum.
  • emulering, hvor man simulerer de oprindelige styresystemer og programmer, så de digitale materialer kan gengives på nutidige computere og nyt udstyr.
  • migrering, hvor filformaterne for det digitale materiale ændres, så det kan gengives på nutidige (og fremtidige) computere og nyt udstyr.

For nogle nationalarkivers vedkommende beror digitale strategier på sen migrering – det er eksempelvis tilfældet i Holland. Sen migrering er migrering på det tidspunkt, hvor eksempelvis et format er ved at nå det stadium, hvor der er fare for, at data ikke længere kan fortolkes og forstås. Det kan for eksempel være hvis software eller hardware, der kan læse formatet, ikke længere kan erhverves, fordi ingen længere bruger det. Når dette er ved at ske, migreres data til et andet format, hvor de stadig kan læses. Ved migrering sker der ofte tab af nogle egenskaber, som det originale format besidder, men som det nye format ikke har. For en succesfuld migrering arbejder bevaringsinstitutioner derfor med at lokalisere hvilke signifikante egenskaber et format har, så de kan vælge det rette bevaringsformat for migreringen. I nationalarkiverne i Danmark, Schweiz og Estland arbejdes der dog med tidlig migrering – så allerede når data kommer ind i arkivet ved ingest, bliver data migreret til et bevaringsformat. Derfor er det heller ikke en del af Rigsarkivets daglige aktive arbejde at holde øje med eksempelvis potentiel formatdød, da alt i bevaringslageret ligger sikret i ganske få udvalgte bevaringsformater. Hollands nationalarkiv og andre bevaringsinstitutioner med sen migrering eller emulering som strategi, har mængder af forskellige originalformater i deres bevaringslagre, som de hele tiden må holde øje med. Det er derfor, at man i visse digitale bevaringskredse er opmærksomme på at holde øje med den digitale tiger.

Fortæl DPC om udryddelsestruede digitale materialer her.