Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut er en statsinstitution under Kulturministeriet.

Filminstituttet er oprettet i 1997 som en sammenlægning af de tre tidligere statslige institutioner Det Danske Filminstitut, Statens Filmcentral og Det Danske Filmmuseum.

Hovedformål

Ifølge filmloven er Filminstituttets hovedformål at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur i Danmark ved at varetage følgende opgaver:

  • At yde økonomisk støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling, produktion, lancering og forevisning af danske film og at sikre distribution af danske film.
  • At udbrede kendskabet til danske og udenlandske film i Danmark og at fremme salget af og kendskabet til danske film i udlandet.
  • At sikre bevarelsen af film og dokumentationsmateriale om film, at indsamle film- og tv-litteratur, at forske og at gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden.
  • At sørge for et bredt udbud af publikumsrettede aktiviteter om film.
  • At sikre en løbende dialog med filmbranchen og væsentlige brugergrupper om Filminstituttets virksomhed.
  • At fremme professionelt eksperimenterende filmkunst og talentudvikling gennem drift af værksteder.
  • At sikre produktion af oplysende film bl.a. til undervisningsbrug

Læs mere om Det Danske Filminstitut på www.dfi.dk