Her sikres gamle filmstrimler for fremtiden

BevaringAfFilm_DigitalBevaring

Det Danske Filminstitut (DFI) rummer omkring 50.000 gamle film – materiale som for en stor dels vedkommende er kommet i hus via pligtafleveringsloven.

”Ligesom eksemplarer af alle trykte udgivelser skal modtages af Det Kongelige Bibliotek1 efter en 300 år gammel lov om pligtaflevering, skal alle danske spillefilm, dokumentarfilm, reklamefilm og alle film, der overhovedet er produceret med henblik på offentlig visning, pligtafleveres til Det Danske Filminstitut.”

Sådan siger Jacob Trock, daglig leder af Filmarkivet under DFI, i en artikel i Alt om Data fra 22. januar 2016, hvor problematikkerne omkring bevaring af originalfilm, nyoverspillede film og digitaliserede film beskrives. Der er mange udfordringer med både de analoge og digitale udgaver af materialet. Selvfølgelig spiller økonomien en stor rolle, men også selve de fysiske opbevaringsforhold er afgørende for især de analoge medier. Faktisk kan nyere båndtyper i flere tilfælde være af langt dårligere kvalitet – og dermed med kortere holdbarhed – end nogle af de båndtyper, der har været anvendt tidligere.

En del af DFIs store materiale er blevet digitaliseret. Nogle af de ældste danske film kan ses på DFIs site www.danmarkpaafilm.dk, og på Filmcentralen, som er DFIs streamingtjeneste, kan man finde et væld af dokumentarfilm, kortfilm m.m.

Læs hele artiklen om DFIs film i Alt om Data, www.altomdata.dk/her-sikres-gamle-filmstrimler-for-fremtiden


1. Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek fusionerede pr. 1. januar 2017. Med afdeling i hhv. Aarhus og København er institutionerne nu samlet under navnet: Det Kgl. Bibliotek. Da Det Kgl. Bibliotek var to adskilte institutioner under udgivelsen af denne side, er teksten beholdt uændret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi gør opmærksom på, at Digitalbevaring.dk frasiger sig ethvert ansvar for indholdet af offentlige kommentarer. Vi gør samtidig opmærksom på, at Digitalbevaring.dk forbeholder sig retten til at publicere, slette og redigere kommentarer på hjemmesiden samt opbevare navn, e-mail og ip-adresse på kommentarskrivere. Hvis du ønsker din kommentar og tilhørende brugeroplysninger slettet, bedes du kontakte os.