Sikker bevaring af bits og bytes – konference om Bitmagasinet

Bitmagasin_BitRepository_DigitalPreservationBitmagasinet, som er et samarbejde mellem Statens Arkiver, Det Kongelige Bibliotek1 og Statsbiblioteket1, afholdt 20. juni 2013 konferencen ‘Sikker bevaring af bits og bytes – Bitmagasinet nu og i fremtiden’, hvor man præsenterede de muligheder, der er for kulturarvsinstitutioner for at få langtidsbevaret digitalt materiale i Bitmagasinet. Se invitation og program her.

Bitmagasinet giver forskellige muligheder for bevaring, og kan derfor imødekomme institutionernes individuelle behov for bitsikkerhed, tilgængelighed, fortrolighed og prisniveau. Bitsikkerhed sikres blandt andet ved at lave uafhængighed mellem kopier, hvor nogle af parametrene er geografisk placering, medietyper og organisationer. Der kan også være forskel på, hvor tilgængelige data er afhængigt af om fx alle data er offline, – hvilket til dels hænger sammen med behovet for sikring af fortrolighed. Endelig er der forskel på, hvor dyre de individuelle løsninger er, afhængigt af medietyper, og hvor tit der skal tjekkes om kopierne af data er intakte.

De tre medvirkende institutioner benytter selv Bitmagasinet til at sikre bitbevaring af digitale data, men har åbnet op for muligheden for, at andre institutioner kan få bitbevaret deres digitale data heri også. Bitmagasinet bruger open source software og giver dermed mulighed for, at fx andre nordiske lande kan benytte sig af denne software til at bygge deres egne bitmagasiner.

Det blev på konferencen meget tydeligt forklaret, at selve Bitmagasinet udelukkende handler om bitbevaring og ikke den logiske/funktionelle bevaring. Der vil dog være mulighed for forskellige services, som omhandler specifikke materialer inkl. logisk bevaring, som fx bevaring af billeder. Resten af bevaringen vil den enkelte kulturarvsinstitution selv skulle sørge for.

Læs mere om de forskellige bevaringstyper her.

Se præsentationerne fra konferencen her.


1. Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek fusionerede pr. 1. januar 2017. Med afdeling i hhv. Aarhus og København er institutionerne nu samlet under navnet: Det Kgl. Bibliotek. Da Det Kgl. Bibliotek var to adskilte institutioner under udgivelsen af denne side, er teksten beholdt uændret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi gør opmærksom på, at Digitalbevaring.dk frasiger sig ethvert ansvar for indholdet af offentlige kommentarer. Vi gør samtidig opmærksom på, at Digitalbevaring.dk forbeholder sig retten til at publicere, slette og redigere kommentarer på hjemmesiden samt opbevare navn, e-mail og ip-adresse på kommentarskrivere. Hvis du ønsker din kommentar og tilhørende brugeroplysninger slettet, bedes du kontakte os.