Sikker bevaring af bits & bytes – Bitmagasinet nu og i fremtiden

Kulturarven er i stigende grad digital, og landets bevaringsinstitutioner har ansvaret for at sikre bevaring af den digitale information, som skal bevares for eftertiden. På den baggrund har Statsbiblioteket1, Det Kongelige Bibliotek1 og Statens Arkiver i de senere år samarbejdet om det såkaldte Bitmagasinsprojekt. Projektets formål har været at give de tre institutioner og deres samarbejdspartnere mulighed for at implementere sikker bitbevaring for de voksende samlinger af digitalt materiale. Inden for rammerne af projektet har de tre parter udviklet software til bitbevaringsløsninger, som adskiller sig fra andre slags software ved at kunne baseres på forskellige medier (DVD, bånd, disk), og samtidig møde forskellige krav til fortrolighed, tilgængelighed og bitsikkerhed.

Statsbiblioteket, Det Kongelige Bibliotek og Statens Arkiver inviterer nu til konference om Bitmagasinet og de muligheder, der herved gives for bitbevaring. Konferencen finder sted torsdag den 20. juni 2013, kl. 10-15 i ”Blixen”-salen på Det Kongelige Bibliotek, Søren Kierkegaards Plads 1, København.

Formålet med konferencen er at give interesserede kulturbevaringsinstitutioner og andre samarbejdspartnere

 • viden om, hvordan man kan få lagret digitalt materiale i bitmagasinsløsninger hos sig selv og i samarbejde med andre partnere
 • information om, hvad bitmagasinssamarbejdet har resulteret i

 

Tilmelding sker pr. mail til [email protected] senest den 12. juni.

Konferencen er gratis og åben for alle interesserede bevaringsinstitutioner og øvrige relevante samarbejdspartnere. Ved stor interesse forbeholder de tre institutioner sig ret til at begrænse deltager antallet.

 

Program for konferencen 

10.00 Velkomst og introduktion

10.05 Bitbevaring- hvad er det, og hvorfor er det vigtigt?

10.25 Præsentation af den konkrete model

 • Arkitektur
 • Sikkerhed (fortrolighed, tilgængelighed, integritet)
 • Styring og organisatorisk forankring, herunder model-SLA

10.55 Demonstration: Overvågning

11.10 Pause

11.25 Anvendelse af bitmagasinssoftwaren i løsninger hos de tre samarbejdspartnere

 • Statsbiblioteket
 • Det Kongelige Bibliotek
 • Statens Arkiver

12.00 Frokost

13.00 Hvilke løsninger tilbyder de tre samarbejdsparter konkret?

 • Statsbiblioteket
 • Det Kongelige Bibliotek
 • Statens Arkiver

13.45 Spørgsmål og diskussion

14.00 Pause

14.15 Oplæg om Open Source

14.45 Afrunding

15.00 Konferencen slutter


1. Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek fusionerede pr. 1. januar 2017. Med afdeling i hhv. Aarhus og København er institutionerne nu samlet under navnet: Det Kgl. Bibliotek. Da Det Kgl. Bibliotek var to adskilte institutioner under udgivelsen af denne side, er teksten beholdt uændret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi gør opmærksom på, at Digitalbevaring.dk frasiger sig ethvert ansvar for indholdet af offentlige kommentarer. Vi gør samtidig opmærksom på, at Digitalbevaring.dk forbeholder sig retten til at publicere, slette og redigere kommentarer på hjemmesiden samt opbevare navn, e-mail og ip-adresse på kommentarskrivere. Hvis du ønsker din kommentar og tilhørende brugeroplysninger slettet, bedes du kontakte os.