Kursus om planlægning af digital bevaring

SCAPE

Statsbiblioteket1 i Aarhus er 13.-14. november 2013 vært for et kursus om bevaringsplanlægning, som EU-projektet SCAPE afholder.

Kurset varer to dage og vil give deltagerne mulighed for at lære, hvordan man bedst planlægger arbejdet med og overvåger sine digitale samlinger, selv når de er blevet store og omfattende. Deltagerne vil arbejde med forskellige niveauer af politikker – fra de overordnede organisatoriske politikker til, hvordan man kan ’oversætte’ en politik til noget, en maskine kan udføre. Undervejs vil deltagerne arbejde med værktøjerne C3PO, Scout og Plato. C3PO analyserer objekternes metadata, Scout hjælper med at opdage bevaringsrisici og -muligheder, mens Plato kan give dig forslag til den bedste bevaringsløsning for din samling.

SCAPE-projektet arbejder med udvikling af værktøjer til digital bevaring i stor skala, så det bliver nemmere fx at karakterisere eller migrere en meget stor mængde objekter på forholdsvis kort tid. Læs mere om SCAPE her: SCAPE.

Kurset vil være sammensat af både præsentationer, diskussioner og praktiske øvelser. Underviserne på kurset er dem, der står bag arbejdet med udvikling af politikker og værktøjer i SCAPE.

Kurset foregår på engelsk – for yderligere oplysninger samt tilmelding, se https://scape-preservation-planning.eventbrite.co.uk/.

Kurset er ét af en række på i alt fem kurser, som afholdes af SCAPE-projektet – læs mere om de tidligere kurser her:


1. Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek fusionerede pr. 1. januar 2017. Med afdeling i hhv. Aarhus og København er institutionerne nu samlet under navnet: Det Kgl. Bibliotek. Da Det Kgl. Bibliotek var to adskilte institutioner under udgivelsen af denne side, er teksten beholdt uændret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi gør opmærksom på, at Digitalbevaring.dk frasiger sig ethvert ansvar for indholdet af offentlige kommentarer. Vi gør samtidig opmærksom på, at Digitalbevaring.dk forbeholder sig retten til at publicere, slette og redigere kommentarer på hjemmesiden samt opbevare navn, e-mail og ip-adresse på kommentarskrivere. Hvis du ønsker din kommentar og tilhørende brugeroplysninger slettet, bedes du kontakte os.