Nutidens forvaltning- fremtidens arkiver

Rigsarkivet afholder onsdag d. 7. november 2018 den årlige konference ”Nutidens forvaltning- fremtidens arkiver”. I år er konferencens titel ’Innovation og dokumentation’ og handler om, hvordan den teknologiske udvikling påvirker den offentlige forvaltnings behandling og dokumentation af sine handlinger.

Anvendelsen af kunstig intelligens, big data og algoritmer i sagsbehandlingen er under kraftig udvikling og vil formentlig vinde indpas hos de fleste myndigheder i de kommende år. Sagsbehandlingen er under forandring, og der tænkes nye tanker. Hvordan bruges teknologien og hvad betyder den for borgernes retssikkerhed, myndighedernes sagsbehandling og den dokumentation, som skal anvendes i fremtiden? Det vil vi søge at finde svar på ved dette års konference den 7. november 2018.

Keynotes:

  • Journalist og forfatter Klavs Birkholm: De skjulte algoritmer: Kunstig intelligens, it-systemer og retssikkerhed
  • Professor Thomas Troels Hildebrandt, Datalogisk Institut: Big data og digitaliseret lovgivning i den offentlige sagsbehandling

 

Parallelle sessioner:

  • Jakob Kamby, Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmidt: Kunstig intelligens i sagsbehandlingen
  • Søren Frederik Bregenov-Beyer, chefkonsulent KL: Automatisering af manuelle processer
  • Lisa Ibenfeldt Schultz, Databeskyttelsesrådgiver, Københavns Universitet: ’En datagenerals arbejde’
  • Poul Olsen, Databeskyttelsesrådgiver, chefkonsulent, Rigsarkivet: Arkivlov & GDPR
  • Mie Andersen, Stadsarkivar, Næstved Arkiverne og Christian Frederiksen, Stadsarkivar, Guldborgsund Stadsarkiv: Kvalitetssikring i dagligdagen og ved konvertering
  • Marianne Lønstrup Nygaard, afdelingsleder, Miljø- og Fødevareministeriet: Kvalitetskontrol i ESDH-system
  • Jeppe Klok Due, specialkonsulent, Det Koordinerende Organ for Registerforskning: Nye registre af gamle arkiver – udfordringer ved at anvende digitale og analoge arkivalier til at danne et multigenerationsregister
  • Andreas Rieckmann, forsker, ph.d., Statens Serum Institut: Historiske skolelægejournaler og digitale sundhedsregistre

 

Læs mere og tilmeld dig

Konferencen afholdes i DGI-Byen, 7.11.2018. Kl. 8.30-17.00.

Konferencen er åben for alle med interesse for offentlig forvaltning og arkiver. Det er blandt andre ESDH-ansvarlige, it-chefer og systemejere samt praktikere i forvaltningens informationshåndtering.