Framing the digital curation curriculum

Digital Curator Vocational Education Europe Project (DigCurV) er finansieret af EU-Kommissionens Leonardo da Vinci program og er et projekt, som sigter efter at etablere en ramme for erhvervsuddannelser inden for digital bevaring.

Der er et stigende behov for  at uddanne dygtige fagfolk til at håndtere digitale samlinger. Projektet har identificeret et begrænset antal institutioner, der udbyder professionelle trænings- og uddannelsesprogrammer med henblik på at forberede til feltarbejde.

Formålet med konferencen er at fremme diskussionen og konsensusdannelsen blandt interessenter om de vigtigste kriterier og krav, der er nødvendige for at udvikle kurser for professionelle i digital bevaring af den kulturelle arv. Resultater fra diverse projekter og initiativer vil blive præsenteret og diskuteret.

Konferencens emner inkluderer:

  • Livslang læring i digital bevaring
  • Aktuelle uddannelsestendenser og -initiativer inden for digital bevaring
  • Eksisterende uddannelsesmuligheder for professionelle
  • Uddannelse af lærere
  • Tilgange og metoder
  • Bedste praksis
  • Uddannelsesinitiativernes bæredygtighed
  • Multimodale former for indlæring
  • Muligheder og udfordringer i udviklingen af en uddannelsesramme for digital bevaring

Læs mere her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi gør opmærksom på, at Digitalbevaring.dk frasiger sig ethvert ansvar for indholdet af offentlige kommentarer. Vi gør samtidig opmærksom på, at Digitalbevaring.dk forbeholder sig retten til at publicere, slette og redigere kommentarer på hjemmesiden samt opbevare navn, e-mail og ip-adresse på kommentarskrivere. Hvis du ønsker din kommentar og tilhørende brugeroplysninger slettet, bedes du kontakte os.