FRAME kursus 2017

FRAME er et årligt tilbagevendende kursusforløb i digitalisering, digital bevaring, management, dokumentation og tilgængeliggørelse af audiovisuelle materialer. Kurset er organiseret af INA (The Institut national de l’audiovisuel) i samarbejde med FIAT/IFTA (The International Federation of Television Archives), Eurovision Academy og Creative Europe.

Kurset er inddelt i to dele og afvikles som følgende:

  • Første del foregår i Paris fra 19. – 23. juni 2017, og fokuserer på metodologi og tekniske problemstillinger ved digitalisering og digital bevaring
  • Anden del finder sted i Amsterdam fra 6. – 10. november 2017, og omhandler metadata, rettighedshåndtering og adgang.

Kurset er på engelsk og hver del koster €1000 per deltager (inkl. frokost og logi).

Få mere information om kurset og tilmelding her.