Anmeldelse af forskningsdata til Rigsarkivet

Mængden af forskningsdata er stadig stigende, og det samme er fokus på deres værdi i forskningsverdenen. Rigsarkivet udstedte derfor i april 2020 en bekendtgørelse om anmeldelse af statslige forskningsdata.

Formålet med bekendtgørelsen er at sikre, at forskningsdata med stort genanvendelsespotentiale arkiveres sikkert i Danmarks nationale arkiv, så data kan stilles til rådighed og genanvendes i forskningsøjemed i nutiden og fremtiden i henhold til arkivlovens bestemmelser.

Læs mere om Rigsarkivets håndtering af forskningsdata.