Digital samlingsforvaltning på amerikansk, men for danskere!

I starten af juni 2012 var 31 kuratorer, bibliotekarer, udviklere mv. fra Det Kongelige Bibliotek1 og Statsbiblioteket1 samlet i Diamanten til et ugelangt kursus om ”Digital Curation”, som måske bedst oversættes med digital samlingsforvaltning.

Kursets undervisere kom fra University of North Carolina, Chapel Hill og har i flere år kørt et tilsvarende kursusforløb i USA, men det var første gang, kurset blev afholdt i Europa. Blandt underviserne var Christopher Lee, Nancy McGovern og Helen Tibbo, som ofte ses som oplægsholdere på konferencer eller arrangører af workshops om emner inden for digital curation og bevaring.

Nancy McGovern underviser i Digital Curation
Nancy McGovern underviser i Digital Curation

I løbet af det meget professionelt anlagte kursus blev gennemgået emner som målgrupper/ interessenter, planlægning af og roller i et bevaringsprojekt, risici og audit, politikker og strategier. Indimellem var der små praktiske øvelser eller ”labs”, hvor deltagerne fx selv prøvede at fjerne en enkelt bit eller flere i en fil for at se, hvilken påvirkning det har for filen (se artiklen om checksum), og diskuterede, hvilken dokumentation man vil have behov for i forbindelse med et audit.

Men selv om selve kurset er er veloverstået, er arbejdet ikke færdiggjort. Alle deltagere har lavet en handlingsplan for et emne, som de vil arbejde videre med. I de kommende seks måneder er der mulighed for at få hjælp og vejledning hos underviserne, og forhåbentlig vil nogle af resultaterne kunne afspejles i artikler på digitalbevaring.dk.

Kurset blev muliggjort med en bevilling fra Statens Center for Kompetenceudvikling.

Se den amerikanske nyhed om det danske kursus.

Læs mere om indholdet af kursusforløbene på Digital Curation Exchange.


1. Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek fusionerede pr. 1. januar 2017. Med afdeling i hhv. Aarhus og København er institutionerne nu samlet under navnet: Det Kgl. Bibliotek. Da Det Kgl. Bibliotek var to adskilte institutioner under udgivelsen af denne side, er teksten beholdt uændret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi gør opmærksom på, at Digitalbevaring.dk frasiger sig ethvert ansvar for indholdet af offentlige kommentarer. Vi gør samtidig opmærksom på, at Digitalbevaring.dk forbeholder sig retten til at publicere, slette og redigere kommentarer på hjemmesiden samt opbevare navn, e-mail og ip-adresse på kommentarskrivere. Hvis du ønsker din kommentar og tilhørende brugeroplysninger slettet, bedes du kontakte os.