Digitalbevaring.dk

- Om digitalisering og digital bevaring

Digitalbevaring.dk er lukket / The website has closed

Det Kgl. Bibliotek og Rigsarkivet har i fællesskab besluttet, at hjemmesiden nedlægges i 2021. Fremover vil du kunne finde et arkiv over illustrationerne, udvalgte artikler, ordbogen og et link til en version af hjemmesiden hos Internet Archive.

The Royal Library and the Danish National Archives have jointly decided to close the website in 2021. As of today, you will be able to find an archive of the illustrations, selected articles, the dictionary and link to a version of the website at Internet Archive.

Tegning af en række mennesker, der danner en lænke ved at holde hinanden i hånden

Hent illustrationer

Hent og anvend frit tegninger, der illustrerer fagområdet digital bevaring. Illustrationerne er lavet af Jørgen Stamp.

Hent illustrationer

Download illustrations

Download and use freely these drawings which illustrate the field of digital preservation. The illustrations are made by Jørgen Stamp.

Download illustrations
Illustration of people linked together by holding hands

Hent artikler

Artikler med viden om digital bevaring og digitalisering er opsamlet i fire forskellige PDF-håndbøger. OBS! Artikler opdateres ikke længere.

Hent ordbog

Hent ordbogen, der forklarer over 100 forskellige begreber om digital bevaring. OBS! Ordbog opdateres ikke længere.

Internet Archive

Internet Archive har jævnligt høstet versioner af hjemmesiden, som du kan tilgå gennem linket herunder. OBS! Det Kgl. Bibliotek høster også danske hjemmesider, men arkivet er ikke offentlig tilgængelig.